transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomar och offentligt liv.

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Ute/Inne . Uppsøkende sosialt arbeid med ungdom,
ISBN:
978-82-05-34795-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gyldendal Norsk Forlag AB
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
Uppsökande arbete, ungdomsarbete
Postens nummer:
35212
Posten skapad:
2006-12-13 11:26
Posten ändrad:
2007-08-17 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007