transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How are organization and approach related in ECE?

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at the 2nd International Conference ”Learning processes in early childhood and assessment issues”, Brixen/Bressanone, Italy, 22-24 June,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35174
Posten skapad:
2006-12-11 13:58
Posten ändrad:
2007-06-21 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007