transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leksikalisk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADV

Författare och institution:
Sanni Nimb (-); Ruth V. Fjeld (-); Maria Toporowska Gronostaj (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Skrifter / Nordisk forening for leksikografi, 9 s. 301-314
ISSN:
0803-9313
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Ytterligare information:
Nordiske studier i leksikografi : rapport fra Konference om leksikografi i Norden Sønderborg 24.-28 maj 2005 / redigeret af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen ISBN: 87-7533-007-5
Postens nummer:
35157
Posten skapad:
2007-02-22 12:54
Posten ändrad:
2011-06-30 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007