transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relationship between approch and organisation in early childhood education

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
2nd International Conference: Learning processes in early childhood - observation, documentation and evaluation,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Förlagsort:
Free University of Bozen, Brixen, Italy
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35145
Posten skapad:
2006-11-30 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007