transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professionens utveckling - och nedmontering?

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Förskoletidningen, ( 2 ) s. 4-7
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35144
Posten skapad:
2006-11-30 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007