transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klassen-eleven-läraren. I: Resultatdialog 2006. Forskning inom utbildningsvetenskap. (Vetenskapsrådets rapportserie 15:2), s. 89-94

Författare och institution:
Mary-Anne Holfve-Sabel (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35138
Posten skapad:
2006-12-01 10:40
Posten ändrad:
2008-01-04 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007