transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om födelsen av en ny vuxenutbildningspolitik

Författare och institution:
Karin Lumsden Wass (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Larsson, S. & Olsson, L-E. (red). Om vuxnas studier, s. 45-68
ISBN:
9144029357
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35127
Posten skapad:
2006-11-30 10:09
Posten ändrad:
2007-08-30 08:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007