transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distributed problem-based learning: studies of a pedagogical model in practice

Författare och institution:
Ulric Björck (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 221
ISBN:
9173465143
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Not available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35111
Posten skapad:
2006-11-29 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007