transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns skriftspråkande - att bli en skrivande och läsande person

Författare och institution:
Karin Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 227
ISBN:
9173465267
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Not available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Not available.
Postens nummer:
35107
Posten skapad:
2006-11-29 12:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007