transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan fakticitet och projekt. Läs- och skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem

Författare och institution:
Cecilia Nielsen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 234
ISBN:
9173465399
Antal sidor:
321
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Not available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35101
Posten skapad:
2006-11-29 12:13
Posten ändrad:
2007-12-12 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007