transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att läsa mellan och bortom raderna

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Bjar, L. (red). Det hänger på språket: lärande och språkutveckling i grundskolan, s. 213-235
ISBN:
91-44-03917-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35090
Posten skapad:
2006-11-29 09:30
Posten ändrad:
2007-08-17 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007