transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The interactive construction of learning foci in simulation-based learning environments: A case study of an anaesthesia course

Författare och institution:
Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
PsychNology, 2 ( 2 ) s. 168-188
ISSN:
1720-752
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35078
Posten skapad:
2007-02-03 22:15
Posten ändrad:
2010-01-11 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007