transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dimensions of constructive competition in educational settings

Författare och institution:
Pia Williams (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at the NERA Congress, 9-12 march, Örebro, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35065
Posten skapad:
2006-11-28 10:28
Posten ändrad:
2007-06-20 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007