transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Entering Higher Education - Gender and Class Perspectives

Författare och institution:
Caroline Berggren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 243
ISBN:
9173465569
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-06-07
Tidpunkt för examination:
09.15
Lokal:
09.15 Stora Hörsalen, Pedagogen
Opponent:
Professor Ingemar Wedman, GIH, Stockholm
Sammanfattning (abstract):
Not available
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
35053
Posten skapad:
2006-11-27 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007