transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different grounds for admission: Its effects on recruitment and achievement in medical education

Författare och institution:
Christina Cliffordson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Berit Askling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Educational Research, 50 ( 1 ) s. 45-62
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35039
Posten skapad:
2006-11-26 00:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007