transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deltagarröster om folkbildning på distans - motiv, betydelser och datoranvändning

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Ann-Marie Laginder (-)
ISBN:
9188692361
Antal sidor:
239
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Folkbildningsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35037
Posten skapad:
2006-11-26 00:38
Posten ändrad:
2008-01-03 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007