transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ämnesdidaktiska teorier - för undervisning i naturvetenskap. I: Resultatdialog 2006. Forskning inom utbildningsvetenskap (Vetenskapsrådets rapportserie 15:2006), s. 15-20

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Frank Bach (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Jörgen Dimenäs (-); Mats Hagman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Clas Olander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Eva Sjöholm (-); Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
35033
Posten skapad:
2006-11-25 23:48
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007