transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beyond Path-Dependency: Political Conflict in Historical Institutionalism

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); Guy B Peters (-); D.S King (-)
Publicerad i:
The Journal of Politics, 67 s. 1275-1300
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
35027
Posten skapad:
2006-11-23 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007