transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

’Poder para’… o ‘poder sobre’?: Repensando la fuerza del Estado

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Revista del CLAD Reforma y Democracia, 32 s. 89-108
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
35026
Posten skapad:
2006-11-23 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007