transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sagan om verktygsmakarna

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Häggblom, L., Burman, L. & Röj-Lindberg, A-S. (red). Perspektiv på kunskapens och lärandets villkor, s. 217-222
ISBN:
952-12-1742-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Förlagsort:
Vasa
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
35010
Posten skapad:
2006-11-28 08:45
Posten ändrad:
2007-08-17 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007