transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction on mathematics

Författare och institution:
Johan Häggström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik & Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Paper presented at Symposium for Classroom research and ethnographic studies at NERA/NFPF Congress 2006 (Nordic Educational Research Association), in Örebro, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
34989
Posten skapad:
2006-12-21 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007