transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Translation into Swedish of Grammatical Metaphor/Metonymy in Three European Union Treaties.

Författare och institution:
Mall Stålhammar (Engelska institutionen)
Publicerad i:
LSP and Theory of Translation: 26th VAKKI Symposium, Vaasa 2006.,
ISBN:
ISBN 952-476-156-4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Användningen av grammatisk metafor (Grammatical Metaphor enligt Hallidays definition) i de engelskspråkiga versionerna av tre fördrag för den Europeiska unionen – Maastrichtfördraget, Nicefördraget och Amsterdamfördraget – jämförs med de svenska motsvarigheterna i nämnda fördrag. I de svenska versionerna förekommer grammatiska metaforer, t.ex. ”the constitution confers competence”/”konstitutionen tilldelar befogenhet”, men passiv¬konstruktioner med adverbial överväger, t.ex. ”the constitution establishes the European Union”/”genom konstitutionen upprättas den europeiska unionen”. För den här behandlade typen av grammatisk metafor föreslås termen grammatisk metonymi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
European Union Treaty, translation, grammatical metaphor, metonymy
Postens nummer:
34956
Posten skapad:
2006-11-17 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007