transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multi-level Territorial Attachments, Political Trust and Welfare Attitudes

Författare och institution:
Linda Berg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Uppsats presenterad vid ERC:s (European Research Colloquium) dissertation workshop, Amsterdam Vrije university, 31 maj-1juni 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
34953
Posten skapad:
2006-11-16 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007