transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From slaves to citizens : histoires and destinies of black Latin American women - theoretical reflections

Författare och institution:
Roland Anrup (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
Medina M. C. (ed). Lo público y lo privado : género en América Latina, s. 253-266
ISBN:
91-630-9561-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Red Haina ; Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotemburgo
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
34912
Posten skapad:
2007-02-14 14:45
Posten ändrad:
2007-08-29 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007