transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Danzas y contradanzas de los discursos y las prácticas : oralidad femenina y trabajo rural en Argentina

Författare och institution:
María Clara Medina (Historiska institutionen & Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
América Latina : y las mujeres qué?, s. 245-260
ISBN:
91-630-6732-3
Antal sidor:
291 p.
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Red Haina ; Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotemburgo
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
34906
Posten skapad:
2007-02-14 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007