transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leijonborgs utspel förvånar

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Sydsvenska Dagbladet, Aktuella frågor, 2006-02-25,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Debattartikel
Postens nummer:
34845
Posten skapad:
2006-11-09 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007