transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maktens språk och språkets makt

Författare och institution:
Gunnar Falkemark (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Sosiolog-nytt, 2004 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
34800
Posten skapad:
2006-11-06 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007