transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personal som medverkar i 2002 och 2005 års undersökningar

Författare och institution:
Stefan Szücs (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
34786
Posten skapad:
2007-03-15 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007