transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electoral Success of New Political Parties in Central- and Eastern Europe

Författare och institution:
Andreas Johansson (Statsvetenskapliga institutionen); Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
XIV NOPSA Conference, Reykjavik, 11-13 August, 2005. Working group 4: Central- och Östeuropa: kontinuitet och förändring.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Papper presenterat på konferensen.
Postens nummer:
34783
Posten skapad:
2006-11-28 11:08
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007