transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

John Hewitt at Home and in Exile

Författare och institution:
Britta Olinder (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Re-Mapping Exile: Realities and Metaphors in Irish Literature and History, s. 135-57
ISBN:
8779340105
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
34772
Posten skapad:
2006-11-01 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007