transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken: En intervjustudie av kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörers arbete vid inspektioner

Författare och institution:
Mats Bengtsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
91-620-5369-8
Antal sidor:
53
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Naturvårdsverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Forskning om tillsyn inom miljöområdet har utförts i mycket begränsad omfattning. Naturvårdsverket har därför anlitat Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs Universitetet för att i en studie undersöka hur personal vid de operativa tillsynsmyndigheterna uppfattar inspektörsrollen. Studiens syfte har varit att kartlägga och identifiera inspektörernas upplevelser, strategier och förhållningssätt till och i inspektionsarbetet. Författaren Mats Bengtsson, CEFOS, ansvarar ensam för rapportens innehåll där han bl.a. ger förslag på fortsatt forskning inom detta område. Rapporten kan med behållning läsas av beslutsfattare och handläggare vid tillsynsmyndigheter på lokal, regional och central nivå, samt av berörda politiker.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
Naturvårdsverket rapport nr. 5369
Postens nummer:
34764
Posten skapad:
2006-11-01 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007