transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SO(H)U

Författare och institution:
Maria Johansen (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Res Publica, 59
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
34730
Posten skapad:
2006-10-31 19:44
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007