transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En raga i Haga: Jerry Johansson – en svensk utövare av klassisk indisk raga på sitar

Författare och institution:
Mats d Hermansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Frispel: Festskrift till Olle Edström, s. 206–219
ISBN:
91-85974-78-1
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
music, raga, India, Sweden, learning music
Postens nummer:
34714
Posten skapad:
2006-11-01 00:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007