transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extrañamiento e identidad. Transformaciones en la construcción del sujeto narrativo y en la imagen de España en cuatro textos narrativos (de la Ilustración a la Postmodernidad).

Författare och institution:
Ken Benson (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA, MIRADAS Y VOCES DE FIN DE SIGLO. ACTAS, I
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
Postens nummer:
34700
Posten skapad:
2006-10-31 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007