transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adjectives in Verbal Idioms

Författare och institution:
Elisabeth Gustawsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Fem studier i lexikologi, Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket, MISS 39, s. 1-10
ISSN:
1102-4518
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
English, verbal idioms, adjectives, dictionaries of idioms, British National Corpus
Postens nummer:
34684
Posten skapad:
2006-10-31 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007