transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

15 Jahre nach dem Mauerfall: 'Wende' und 'Einheit' im Spiegel der deutschsprachigen Literatur

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
DAAD-Sommer-Akademie "Textwissenschaft und Unterricht Deutsch als Fremdsprache"; Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 10.-23.07.2005; 22.07.2005, s. 23
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Postens nummer:
34683
Posten skapad:
2006-10-31 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007