transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"...som om alla kroppar vore genomskinliga...": Om Loos Raumplan och Schönbergs tolvtonsmusik

Författare och institution:
Björn Billing (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Nordisk Arkitekturforskning (Nordic Journal of Architectural Research), Nr 3 s. 33-39
ISSN:
ISSN 1102-5824
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
34667
Posten skapad:
2006-10-31 13:09
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007