transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La ilustración: realidad armónica versus sueño anhelado. Carl von Linné y Melchor de Jovellanos

The Enlightenment: harmonic reality versus long-cherished dream. Carl Linnaeus and Melchor de Jovellanos

Författare och institution:
Ken Benson (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Actas del simposio ”Relaciones entre España y Suecia desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XI”, Uppsala, 20-24 septiembre 2000., s. 65-82
ISBN:
9187070-03-0
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
Postens nummer:
34659
Posten skapad:
2006-10-31 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007