transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fenomenología del enigma. Juan Benet y el pensamiento postestructuralista

Författare och institution:
Ken Benson (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
ISBN:
90-420-1189-0
Antal sidor:
406
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Rodopi, Portada Hispánica
Publiceringsår:
2004
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
Nyckelord:
Benet, Fenomenología, Hermenéutica, Postestructuralismo
Postens nummer:
34636
Posten skapad:
2006-10-31 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007