transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De två slaviska alfabeten i kontexten av skriftutvecklingen från 300-talet fram till 900-talet

Författare och institution:
Antoaneta Granberg (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
18 Nordiska slavistmötet. Abstracts, s. 45
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutionen för språk- och översättningsvetenskap
Förlagsort:
Tammerfors
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
Nyckelord:
Skriftlighet, glagolitisk, kyrillisk, alfabet
Postens nummer:
34619
Posten skapad:
2006-10-30 20:14
Posten ändrad:
2010-08-13 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007