transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv

Författare och institution:
Antoaneta Granberg (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
18 Nordiska slavistmötet. Abstracts. Tammerfors universitet: Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, s. 30
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
Nyckelord:
Digitaliserade beskrivningar, slaviska kyrilliska handskrifter och gamla tryckta böcker, svenska bibliotek och arkiv
Postens nummer:
34617
Posten skapad:
2006-10-31 14:15
Posten ändrad:
2010-08-13 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007