transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Germanic vs. French stress in disyllabic loanwords in English

Författare och institution:
Ann-Marie Svensson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
A wealth of English. Studies in honour of Göran Kjellmer (ed. Karin Aijmer). Gothenburg Studies in English, 81 s. 123-130
ISBN:
91-7346-398-1
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
34604
Posten skapad:
2006-10-30 18:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007