transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Condiciones cognitivas para un desarrollo sostenible

Cognitive conditions for a sustainable development

Författare och institution:
Julio Alberto Rodríguez Heredia (Kollegium SSKKII (-2009))
ISBN:
91-975752-0-8
Antal sidor:
398
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
spanska
Datum för examination:
2005-09-23
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
13.00 Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Opponent:
Professor José Carmona Márquez, Universidad de Huelva, Spanien
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras.

Hur lagras information i våra hjärnor? Hur kan man få människor och teknik att fungera tillsammans? Det handlar också om hur artificiella system värderas visavi naturliga system.

Julio Alberto Rodríguez söker i sin avhandling riktlinjer för en omstrukturering i vårt sätt att tänka och agera. Syftet är att formulera en teori om en hållbar utveckling.

Med vår förmåga att skapa tekniska och ekonomiska system, har samhället kontinuerligt utvecklat en rad komplexa artificiella strukturer. Detta sätt att leva gör att människan är beroende av den artificiella värld i vilken hon lever, den värld som lovar att trygga människans behov, och som egentligen agerar som en "artificiell moderkaka".

Alla artificiella system befinner sig inom den verklighet som vi kallar för naturen, men dessa artificiella system fungerar inte under ekologins naturliga förutsättningar, de är i stället fragment, reduceringar, degraderingar eller anomalier sett ur ett ekologiskt perspektiv.

I det biohistoriska förloppet är det jordens naturliga system och dess "informationssystem" ett utvecklande och samspelande system, som gjorde det möjligt att ur det geologiska tillståndet utveckla det biologiska. Ur det biologiska blev våra kognitiva förmågor vad de blev och vad de kan bli i framtiden.

Avhandlingsförfattaren konstaterar att våra mest avancerade tekniska/ekonomiska regelverk är förvånansvärt primitiva i jämförelse med vad naturens "intelligens" har åstadkommit. De flesta s.k. primitiva kulturer har, menar han, en bättre tolkning av vad naturen är, än vad moderna kulturer hittills har haft.

Målet med avhandlingen är att försöka få fram applicerbara helhetslösningar på vår nuvarande miljös ekologiska problem för att uppnå en hållbar utveckling.

Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
Hållbar utveckling, Sustainable development
Postens nummer:
34598
Posten skapad:
2006-10-30 17:57
Posten ändrad:
2010-10-08 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007