transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den gåtfulla Rökstenen

Författare och institution:
Bo Ralph (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Humanistdagboken, 18 s. 263–269
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer
Nyckelord:
runes
Postens nummer:
34589
Posten skapad:
2006-10-30 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007