transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mystical Realism in the Early Theology of Gregory Palamas

Författare och institution:
Håkan Gunnarsson (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter utgivna vid Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet, ISSN 1102-9773; nr 28
ISBN:
91-88348-28-8
Antal sidor:
268
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2202-04-13
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
13.15 J109, Lennart Torstenssonsgatan 11, Inst för religionsvetenskap
Sammanfattning (abstract):
x
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Nyckelord:
Gregory Palamas, Barlaam the Calabrian/Barlaam of Calabria, Byzantine theology, mystical experience, hesychasm, impassibility, epistemology, syllogistic, logic, Aristotle
Postens nummer:
34584
Posten skapad:
2006-10-31 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007