transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cruising the seas. Male homosexual life on the Swedish American Line 1950-1975

Författare och institution:
Arne Nilsson (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
SQS Journal of Queer Studies in Finland, ( 01 ) s. 71-86
ISSN:
1796-5551
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
34575
Posten skapad:
2006-10-30 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007