transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"In Schweden ist die Kommunikation weicher". Zur deutsch-schwedischen Wirtschaftskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Imagearbeit.

Författare och institution:
Margit Breckle (Institutionen för tyska och nederländska)
ISBN:
LIBRIS-ID:9530520
Antal sidor:
255
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
tyska
Datum för examination:
2004-08-27
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Sal T 219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Opponent:
Professor Liisa Tiittula
Sammanfattning (abstract):
x
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16268
Postens nummer:
34560
Posten skapad:
2006-10-30 11:52
Posten ändrad:
2010-10-01 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007