transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report on the International Association of Women Philosophers Symposium Göteborg

Författare och institution:
Mia Liinason (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
The making of European women's studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research., ( 6 )
ISBN:
90-806128-5-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
IAPh, Conference
Postens nummer:
34532
Posten skapad:
2006-10-29 19:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007