transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Begreppet moderskap: deskriptiv och normativ analys

Författare och institution:
Ulla M Holm (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti - Journal of social medicine, 31 s. 10 p
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
"conceptual analysis", motherhood
Postens nummer:
34524
Posten skapad:
2006-10-29 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007