transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modrande & praxis : en feministfilosofisk undersökning

Mothering & praxis : a feminist philosopphical investigation

Författare och institution:
Ulla M Holm (Institutionen för genusvetenskap)
ISBN:
9186320 99 8
Antal sidor:
361
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Mothering, Ethics, Social pratice, Praxis, Care, Habitus, Ruddick, Aristotle
Ytterligare information:
Commercially published edition of dissertation
Postens nummer:
34510
Posten skapad:
2006-10-29 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007